Ο  Dr  Κανελλέας  Αντώνιος  είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις εργασίες του 33ου Διεθνούς Συνεδρίου IUSTI - Europe Congress με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Διάγνωση, Θεραπεία και Έρευνα πάνω στα Σεξουαλικώς  Μεταδιδόμενα  Νοσήματα. Το συνέδριο έλαβε χώρα μεταξύ 5 - 7 Σεπτεμβρίου ...