Ο  Dr. Κανελλέας Αντώνιος παρακολούθησε τις εργασίες του Συνεδρίου "Εαρινές Ημέρες" της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ), που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 15 - 17 Απριλίου 2022. Το Συνέδριο είχε θέμα τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) και τις ...