Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (American Academy of Dermatology - AAD) απένειμε στον Dr Κανελλέα Αντώνιο συμβολική τιμητική διάκριση ( H o n o r a r y   A A D   P i n ) για τα 10 χρόνια της παρουσίας του στα επιστημονικά δρώμενα της Ακαδημίας. H Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (έτος ...