Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (American Academy of Dermatology - AAD) απένειμε στον Dr Κανελλέα Αντώνιο συμβολική τιμητική διάκριση ( H o n o r a r y   A A D   P i n ) για τα 10 χρόνια της παρουσίας του στα επιστημονικά δρώμενα της Ακαδημίας. 

H Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας (έτος ίδρυσης 1938) είναι η μεγαλύτερη επιστημονική Δερματολογική ένωση παγκοσμίως. Αριθμεί πάνω από 20.000 μέλη σε όλο τον κόσμο και οι σκοποί της περιλαμβάνουν την προώθηση της γνώσης στον τομέα της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, την έρευνα, τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τον ασθενή και τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση για τους ιατρούς.