Ο Dr. Κανελλέας Αντώνιος παρουσίασε ομιλία στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ) κατόπιν προσκλήσεως της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Το Συνέδριο διοργανώθηκε στην Αθήνα, 3-6 Νοεμβρίου 2022.
Θέμα της Ομιλίας ήταν : "Συνδυαστικές θεραπείες Κονδυλωμάτων". 

Τα κονδυλώματα είναι η κλινική εκδήλωση της λοίμωξης από ιούς της οικογένειας Human Papillomavirus (HPV). Είναι το πιο συχνό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ). Θεωρούνται καλοήθεις βλάβες και προσβάλλουν τόσο άνδρες, όσο και γυναίκες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης, αλλά αρκετές φορές οι συχνές υποτροπές ταλαιπωρούν τους ασθενείς. 

Στην Ομιλία έγινε παρουσίαση όλων των νεότερων θεραπευτικών μεθόδων καθώς και ανασκόπηση των συνδυαστικών θεραπειών ανοσοθεραπείας και επεμβατικών μεθόδων που εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό κάθαρσης των βλαβών και ταυτόχρονα ελάχιστο ποσοστό υποτροπών.